Crowdfunding är ett begrepp ursprungligen från USA och det kan vara svårt att veta vad exakt det betyder och innebär. Kortfattat är det en investeringsform som blivit vanligare med åren. Om du är nyfiken på att se hur stor efterfrågan det finns på din produkt kan det vara ett bra sätt att använda sig utav crowdfunding. Rullar investeringarna in kan det vara tecken på att många tror på din idé och att det troligtvis kommer finnas en efterfrågan ute bland konsumenter. Crowdfunding sker därför oftats före din produkt blivit lanserar, och investeringarna sker därför oftast i din idé. Däremot är det oftast små summor pengar från en dock stor grupp individer som ser möjligheter i någons produkt eller tjänst, och därmed vill stödja denna idé med finansiering. Alltså skiljer sig crowdfunding från andra typer och kanske vanligare sorters investering, där det många gånger handlar om större belopp och färre aktörer. Investeringarna eller insamlingen av pengarna sker på olika webbplatser skapade för just crowdfunding och det är sällan företagen känner till vilka investerarna är. Viktigt att nämna är också att crowdfunding inte kräver att ett företag är börsnoterat, eftersom att börsnoterade bolag innebär större krav. Ett sådant krav är på exempelvis transparens, vilket gör att fler människor har chansen att känna till ditt företag. Detta krav är dock oftast väldigt administrativt- och pengakrävande, något som vissa företag inte vill lägga ner energi på.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar