I Sverige finns fem olika företagsformer, som alla har fördelar och nackdelar. Eftersom att det finns fem olika företagsformer, finns det en risk att man kanske inte känner till just dessa fördelar och nackdelar på alla dessa former. Dessa är de fem olika företagsformerna:

  • Enskild näringsverksamhet/näringsidkare
  • Aktiebolag
  • Ekonomisk förening
  • Kommanditbolag
  • Handelsbolag

Enskild näringsverksamhet eller näringsidkare som det också kan kallas, är en företagsform för privatpersoner som är ensamma ägare och en fördel med detta är att det är billigt eftersom att ansökningen är gratis. Dessutom finns det inga krav på aktiekapital. Nackdelen är att det inte blir någon skillnad på dig själv (din privata ekonomi) och företagets ekonomi. Det finns alltså ingen juridisk person, utan endast en fysisk person. Med andra ord kan detta innebära att du blir ansvarig för företagets skyldigheter och att eventuella skulder kan komma att beröra din privata ekonomi. Enskilda näringsverksamheter är den enda företagsformen som inte har juridisk person.

Aktiebolag och enskilda näringsverksamheter är väldigt olika på de flesta plan, då aktiebolag till en början har en juridisk person vilket innebär att skulder eller liknande drabbar aktiebolaget och inte dig. Med andra ord blir alltså aktiebolaget ansvarigt för skulder och inte du själv som privatperson. Det finns även en skattemässiga fördelar med aktiebolag men å andra sidan finns det en nackdel med aktiebolag då det kostar 25 000 kronor i kontanter vilket är exakta motsatsen till enskilda näringsverksamheter. I ett aktiebolag måste det även finnas minst två personer för att kunna registrera sitt bolag, vilket det såklart finns olika synpunkter på. Det du bör fundera ut när du väljer mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag är risken din verksamhet, vilket som tidigare skrivits påverkar lån och investeringar från banker och andra investeringar. Beräkning på omsättning och vinst för framtiden blir också något som du kan behöva tänka ut, för att både ha en tydlig plan men också kunna besvara frågor från investerare och banker. Enskilda näringsverksamhet passar om du funderar på utföra en tjänst då du kan arbeta ensam och inte behöver investera alltför stora summor i inventarier och andra redskap. På grund av detta blir oftast kostnaderna mindre till skillnad från aktiebolag, där du med hjälp av ditt aktiekapital har mer utrymme att köpa inventarier för, men även anställa personal. I din enskilda näringsverksamhet är det överskottet som du beskattas för. I ett aktiebolag är du själv anställd tillsammans med den eller de personer du driver bolag med, vilket innebär att styrelsen själva betalar ut löner och bolagsskatt för vinsten vilket nuvarande är 21,4%. Eftersom att ett aktiebolag också innehåller fler ägare behövs ett ägaravtal (aktieägaravtal) som strukturer huruvida förhållandet mellan ägarna ska se ut. Det vill säga, vad händer om relationen mellan er blir förvärrad eller något blir sjuk exempelvis?

En ekonomisk förening är en verksamhet där medlemmarna drar nytta av föreningen och deltar i den och denna företagsform är liksom aktiebolag en juridisk person. Denna typ av företagsform blir till när tre eller flera personer blir medlemmar i föreningen och som inte investerat i den. Dessa personer behöver även fastställa stadgar för föreningen och även välja en styrelse samt minst en revisor. Medlemmarna behöver även betala in någon form av insats till föreningen och en eventuell medlemsavgift (årligen). Eftersom att en ekonomisk förening är en juridisk person kan inte heller medlemmarna få personligt ansvar för föreningens skulder. Dock kan de självklart förlora de egna insatserna.

Kommanditbolag är en typ av ett handelsbolag och är ett bolag som även det kräver att två eller fler personer styr. De som styr bolaget har möjlighet att begränsa det ekonomiska betalningsansvaret för antingen flera delägare eller endast en. Den som då blir den ansvariga delägaren gällande just ekonomin, kallas då för komplementär och de resterande delägarna brukar kallas för kommanditbolags-delägare. Ansvaret är dock ofta begränsat beroende på det som satsats. Trots att det finns en person ansvarig för det ekonomiska betalningsansvaret är denna företagsform också en juridisk person precis som de allra flesta andra företagsformer. I samband med inkomstdeklarationen ska varje delägare inom kommanditbolaget redovisa sin egna privata deklaration. Det finns även en frihet att bestämma om man vill flytta fram sin beskattning till något annat år framåt, men tidsfristen för denna beskattning ligger på fem år. Med det menas att beskattningen måste redovisas inom denna tidsangivelse.

Ett handelsbolag har på många sätt en del liknelser med ett kommanditbolag. Till att börja med kan ett handelsbolag trots sin juridiska person fortfarande få skulder som kan drabba handelsbolagets bolagsmän och styrelse. Alltså finns det fortfarande ett personligt ansvar för bolagets skulder. Dock har alla bolagsmän något som kallas för solidariskt ansvar, vilket innebär att den person som betalar skulden ändå kan kräva att även de andra också betalar lite av denna summa.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar