Pitch är ett ord som du med största sannolikhet kommer att stöta på förr eller senare när du startar ditt företag. Att pitcha innebär att du förmedlar eller informerar andra om vad ditt företag gör eller ska göra. Det är också något som är viktigt att vara duktig på för att övertyga investerare att vilja investera sina pengar i din verksamhet. Därför kan det vara bra att få nys om några tips och tricks som kan vara mycket användbara.

En pitch ska oftast bara vara någon till några minuter lång, och det ska egentligen inte krävas mer eftersom att en pitch ska vara säljande, vilket innebär att du inte får alltför lång tid på dig att vara övertygande. För att din pitch ska vara så bra som möjligt behöver du för det första vara väl förbered och formulera ett tydligt syfte samt problem som din produkt eller tjänst löser. Det är också viktigt att du riktar din lösning mot en specifik målgrupp så att de som lyssnar på dig får en bättre förståelse. Att presentera en marknadsföringsstrategi kan också vara lämpligt för att återigen förstora bilden för de som lyssnar. Siffror och statistik (förslagsvis en budget beroende på vilka ni presenterar för) är ett bra verktyg at ta med i sin pitch för att siffror ofta målar upp en bild, dock inte en fulländad sådan. Ni kan med hjälp av siffror framföra vad ni vill nå, förslagsvis ett ekonomiskt mål, och därmed förklara vilka kostnader ni räknar med. Tänk på att sätta ert mål på en rimlig nivå, ni vill verka drivna och engagerade men samtidigt inte överoptimistiska. Här kommer även attityd och kroppsspråk in i bilden. Se till att ha ett öppet kroppsspråk som lyser av självförtroende och prata på ett sätt som gör att lyssnarna snabbare blir övertygade. Med andra ord, var trevlig. Till sist, se till att ni lämnar de som ni haft er pitch för med svar, istället för frågor. Det är också en anledning till att det krävs extra mycket organisation och planering inför en pitch, för att försöka komma på vilka eventuella frågor ni kan komma att mötas av.

Categories:

Tags:

No responses yet

Lämna ett svar